Agroturystyka "Na Końcu Świata"

Kruszyniany to niewątpliwie kolebka kultury tatarskiej na ziemiach polskich. W samej wsi możemy jeszcze spotkać ślady z zamierzchłych czasów. Znajdują się tutaj stare zabytkowe budynki w tym nasza agroturystyka której historia sięga do czasów kiedy Tatarzy licznie zamieszkiwali te rejony Podlasia. Posiadłość, na której obecnie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne "Na Końcu Świata" od 1912 r. należała do szanowanej rodziny tatarskiej.